Praznujemo srebrni jubilej DMŽ v Sloveniji!

Pred 25-imi leti sta 26. februarja v Ljubljani br. Štefan Kožuh in br. Marko Senica smelo zbrala številčno skupino odraslih in jim posredovala prve Delavnice molitve in življenja v Sloveniji. 
Bogu hvala za to začeto in tudi za vso do sedaj prehojeno pot ter vse milosti, ki so se zgodile po Delavnicah in delu vsakega od Voditeljev.
V molitvi povezani z Njim in med seboj.
Sonja Topler

Izjava za javnost ob narodni skupščini DMŽ: Sveti Duh pri Škofji Loki

Veselimo se, Bog je velik!

Romarski dan koprske DMŽ