Binkošti 2014

Maša poslanja za 3 nove voditeljice in svetovni dan voditelja

Na Binkošti 2014 v Šmihelu nad Mozirjem

Binkošti - Šmihel nad Mozirjem
Jelka, Branka in Vida naše nove voditeljice

Binkošti - Šmihel nad MozirjemS koordinatorji in oblikovalkami.

Vsako leto na Binkošti voditelji Delavnic in molitve po vsem svetu obhajamo Svetovni dan Voditelja. Slovenski voditelji Delavnic molitve in življenja smo se na sončno praznično nedeljo zbrali v Šmihelu nad Mozirjem, da bi živeli vesoljnost družine DMŽ.
Srečanje smo pričeli s slovesno sveto mašo, ki jo je daroval kapucin br. Jožko Smukavec, ki je tudi sam voditelj, ob somaševanju duhovnika Bernarda Geršaka.
Tokratna sveta maša je bila čisto posebna tudi zato, ker so med njo tri nove vodteljice prejele poslanje Voditelja. Globoko so se nas dotaknila pričevanja vseh treh – Jelke Kramar, Branke Ožek in Vide Škrget, ki so nas s svojimi pričevanji spomnile na bistvo: Bog nam izkazuje svojo ljubezen, posvečuje in pošilja.

Nedeljsko popoldne smo nadaljevali v prijateljskem druženju v čudovitem objemu narave, iskreno hvaležni Gospodu, ki nam je v obilju dal občutiti Duha, ki je vel med nami. Kot je v odmevu na Binkoštno srečanje zapisal Stane: “Koliko sreče sije z naših obrazov!. Le kaj jih je prevzelo in le zakaj tako žarijo? Tisto Nekaj jih je obsijalo,… tisto po katerem hrepeni moja in tvoja bit. Da, to je povzročilo to skrivnostno lepoto. In vsi smo ga videli in ga čutili, kako nas ljubi. Strmel sem ob prizoru tega dotika. Moja duša se je vznemirila, ko je začutila neizmerno nežen objem in srce mi je vztrepetalo tako močno, da je v valu sladke bolečine od sreče zaječalo, ko je pod obema podobama vstopil Kralj kraljev. Iz naših globočin pa je privrela mogočna in veličastna aleluja …”
Bil je res prav posebej blagoslovljen Binkoštni dan, ko smo v našo družino voditeljev odprtih rok in src sprejeli tri nove voditeljice in nas je Gospod povezal v vesoljno družino voditeljev Delavnic molitve in življenja. (napisala Tatjana )

Binkošti 2014 - Šmihel nad Mozirjem
Binkošti 2014 – Šmihel nad Mozirjem

Naša družina DMŽ

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.