Za mlade

Starost: od 20 do 30 let, z izjemami 

Trajanje: 10 srečanj 

Enkrat tedensko po 1:45 h

 

Vznemirljiva napoved brezmejne osebnosti

našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki bo

mlade očarala, jih navdušila, da stopajo

po njegovih stopinjah ter s tem postanejo

učenci in priče Kristusa Jezusa.

Učimo se moliti,
da se bomo naučili živeti.
ŠOLA MOLITVE
V Delavnicah molitve in življenja za mlade (DMŽ) se učimo moliti tako, da molimo.

mladi8

Spoznavamo različne načine molitve in se učimo vstopati v oseben, zaupen in pristen odnos z Gospodom.

Molitev je dar, hkrati pa vključuje tudi naš trud in pripravljenost.
ŠOLA ŽIVLJENJA
Preko DMŽ se človek osvobaja negotovosti, kompleksov, strahov in žalosti ter dobi smisel in veselje do življenja.

mladi 10

Delavnice ponujajo zelo preprosto, vendar učinkovito pot za »spreminjanje v Kristusovo podobo«: preneham biti »jaz sam« s slabimi lastnostmi in prevzemam Jezusove dobre lastnosti: potrpežljivost, milino, ljubezen, in se vedno znova sprašujem: »Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?«

Osnovni cilj DMŽ za mlade je, da bi mlade osvojil Jezus Kristus in jih pritegnil k hoji za Njim. Tako se mladi vrnejo v življenje kot pričevalci vstajenja, opremljeni s Kristusovo potrpežljivostjo, pogumom in močjo.
ŠOLA EVANGELIZACIJE
Naša velika želja je, da bi mladi preko prijateljstva z Jezusom postali njegovi apostoli in bili neposredno udeleženi v njegovem učiteljskem, preroškem in kraljevskem poslanstvu.

Jezusov objem

Potem ko smo »videli in slišali« Jezusa, ko nas je osvojil in zapeljal, nam ne preostane drugega, kot da gremo kakor apostoli v vsakdanje življenje, kot pričevalci vstajenja.

ZNAČILNOSTI DELAVNIC

☺uvajanje v molitev
Delavnice niso stalne skupine znotraj Cerkve, ampak nudijo samo omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v krščansko molitev.

☺ časovna omejenost
DMŽ za mlade sestavlja deset srečanj in uvodno srečanje. Srečanje je vsak teden in traja uro in 45 minut.

☺ odprtost
K sodelovanju so povabljeni mladi (tisti, ki so Cerkvi blizu, in tisti, ki so oddaljeni od nje; tisti, ki molitev že nekaj časa prakticirajo, in tisti, ki želijo šele stopiti na pot molitve).

☺Idealno število udeležencev v Delavnici je med 10 in 20. Glede na okoliščine je lahko tudi večje ali manjše.

☺ Delavnica spodbudi mlade, da se poglobijo in zavežejo v treh dimenzijah: z Bogom, s seboj in z drugimi.

☺ Vsaka Delavnica ima predvsem dve smeri: prva se spušča, ko nam Bog govori, druga se vzpenja, ko mi (od)govorimo Bogu.

ORGANIZACIJA DELAVNIC
Delavnice vodi voditelj; njegova naloga je, da prenese v prakso duha in vsebino Priročnika za mlade.
Na čelu voditeljev je lokalna koordinacija, ki organizira in spremlja potek Delavnic. Lokalne koordinacije se povezujejo z narodno, consko (vključuje več držav) in mednarodno koordinacijo.

Ustanovitelj Delavnic je španski kapucin, p. Ignacio Larrañaga
»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo.«
(Mt 13,44)

mladi9

Informacije:

www.tovpil.org
dmz.si
Delavnice so poslane z nalogo, da vsadijo živega Boga v srca ljudi, in te vabijo, da sodeluješ pri tej razburljivi avanturi.