Odmev udeležencev DMŽ Grosuplje

 

Oče, mnogo let sva živela skupaj, saj sem se učil od tebe. Kljub tvojemu trudu in skrbi sem obdržal samo slabosti, ki so prišle mimo tebe. Imeti oblast nad okolico, zapravljati težko ali manj težko prisluženo, skoraj podarjeno bogastvo. Odšel sem s svojo glavo, tvojo modrost pustil pa doma. Zdaj sem tu, sprejmi me tako kot si me sprejel ob prvem prihodu. Zdaj se ti dajem v vsej ponižnosti in majhnosti. Prosim, sprejmi me. Tvoj sin.

Marjan

Ko smo bili takoj po novem letu v cerkvi povabljeni, da se udeležimo DMŽ, sem se v srcu takoj odločila, da se delavnic udeležim, saj sem si res želela poživiti svojo vero in poglobiti osebni odnos z Gospodom.

V začetku sem bila kar zaskrbljena, kako bom zmogla vsak dan živeti in moliti po navodilih za tedensko delo. Vendar me je kaj hitro pomiril svetopisemski stavek: Ne boj se, saj sem jaz s teboj, okrepil te bom in ti pomagal.

Večer za večerom sem ob prebiranju in premišljevanju svetopisemskih odlomkov, psalmov in različnih molitvenih načinih spoznavala, kako me Oče ljubi. Začutila sem mir, ki ga prej ni bilo, čutila sem, da me Bog Oče spremlja na vsakem koraku. Vse stvari v življenju so potekale bolj mirno. Vse težave in probleme sem izročala v Očetove roke,zgodi se tvoja volja. In težave so se reševale tako rekoč same od sebe brez nervoze in trdih besed. V tem času se nisem niti enkrat zares razjezila, kar je res Gospodovo delo. Naučila sem se moliti in živeti, sprejemati dobro in slabo v Jezusovem imenu, naj se zgodi božja volja in pa predvsem ljubiti Jezusa in vse ljudi okrog mene, tudi tiste, ki se mi zdijo težavni. Želim si in upam, da bo ta mir, ki ga občutim danes, ostal v meni za vedno.

Hvala voditeljicama Branki in Jelki za tako lepo in duhovno bogato vodenje delavnic. Čutila sem, da to kar oznanjata tudi živita.

Fani Miklavčič

 

Hvaležna sem Gospodu, ker me je pripeljal na pot Delavnice molitve in življenja.

Sprva sem bila prestrašena in negotova: «Ali bom jaz to zmogla?«, saj je bilo moje poznavanje knjige vseh knjig Sveto pismo zelo osiromašeno. Vendar s pomočjo Božje milosti sem vztrajala, ker je bila moja želja po poglobljenem duhovnem življenju vendarle močnejša.

Osnove Krščanskega življenja sem poznala, za kar se z vso ljubeznijo zahvaljujem moji mamici, ki me je vanj uvedla. Z Božjo potrpežljivostjo, ljubeznijo in previdnostjo je vztrajala, da sem vero v Boga spremljala tudi v času mojega odraščanja.

Na Delavnice sem hodila z velikim veseljem in pričakovanjem. Tam sem doživljala notranji mir. V Svetem pismu in ob branju Božje besede sem začutila veliko klicev, ki se dvigajo h Gospodu.

Preizkušala sem različne molitvene načine. Na Delavnicah sem izkusila Božjo bližino in prišla do spoznanja, da me Gospod brezpogojno ljubi takšno kakršna sem in ozdravlja moje rane.

Začela sem živeti bolj umirjeno. Naučila sem se, da težav, ki jih ne morem rešiti lahko mirno izročim Bogu. Želim si, da bi: »Verovala in delala tako, da bo vera vodila moje mišljenje, oblikovala vsa moja delovanja in prenavljala moje življenje.«

Zahvaljujem se tudi voditeljicama Delavnic molitve in življenja ga. Jelki in ga. Branki, ki sta s tako potrpežljivostjo in ljubeznijo kot nam jo daje Jezus Kristus, vodili delavnice in nas vsakega posameznika sprejemali kot individuma.

Zahvaljujem se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. ( Psalm 118)

Melita

Dragi Bog,

slavim Te v Tvoji visokosti, ponižnosti in ljubezni. Svet si in hvala za vse Tvoje darove, ki jih prejemam od Tebe po milosti in po bratih in sestrah. Slavim Te v Tvoji dobroti in preprostosti. Hvala, da mi vedno znova prihajaš naproti in me potrpežljivo sprejemaš. Hvala, da se mi s Teboj in ob Tebi odpirajo nova obzorja, da odkrivam nove in nove kotičke same sebe. In da, slavim Te v Tvoji veliki ljubezni do mene in do ljudi ob katerih živim in rastem … Daj, Te prosim, da bi se tudi mi med seboj sprejemali in spoštovali, da bi se ljubili, kakor nas ljubiš Ti. In naj nas nobena druga stvar ne loči od ljubezni, s katero nas ljubiš, o Bog, v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

O, Bog,

oblikuj me v nekaj koristnega. Naj nastane iz mene posoda po tvojih načrtih. Hočem služiti tebi, svoji družini, ljudem, s katerimi se srečujem čez dan … Napolni me s svojo milostjo, čisto in ponižno. Naj bom koristna posoda, resnična in lepa. In naj v življenju presevam Tvojo ljubezen, dobroto in moč. Amen.

 

Dragi Bog,

Tebi zaupam, Tebi izročam sebe in meni drage, tebi izročam vse ljudi in stvarstvo, vse odnose in misli. Ti si nedoumljivi Bog, vekomaj traja tvoja dobrota. Ti veliki, Ti dobri, Ti usmiljeni Bog! Napolni me s svojo milostjo, da bom živela odgovorno, da se bom trudila k dobremu, da bom znala sprejemati in biti potrpežljiva. Prosim, bodi z menoj in me pouči, kako živeti, ljubiti in delati prav, da bo Tvoj blagoslov prihajal na svet tudi po meni. Izročam se ti! Naj se zgodi Tvoja volja. Amen.

Barbara

Moj ljubljeni Gospod,

Tvoja milina in Tvoj objem

se razlivata in razprostirata po vsej zemlji.

Zame, prav zame,

kot, da ob meni in razen mene ni nikogar.

Jaz, moja bit,

je očarana od tebe, ki si vse.

Ti si moje vse,

Ti si moj Bog,

Ti si neskončno usmiljenje in ljubezen.

Vsa moja preteklost postane zahvala Tebi,

vsa moja sedanjost je ta trenutek ob Tebi,

vsa moja prihodnost je v Tebi za vedno.

Globočina srca vedno v Tvojem utripu,

moje bivanje vedno v Tvojem dihu.

Z dihom me oživljaš,

z dihom me posvečuješ,

mene, svoje ustvarjeno in nevredno bitje

in vendar do zadnjega atoma zedinjeno v Tebi, prežeto s Teboj in zato dragoceno.

Prežeto z melodijo Tvojega Božjega bivanja.

Tvoja ljubljena sem.

To je več kot največ, to je enost, to je ljubezen.

Umreti zdaj v Tvojem objemu.

Želeti nič drugega.

Moj Bog in moj Gospod.

( odmev s puščave)