Dekret o potrditvi DMŽ

Papeški svet za laike 1607/02/S €“ 1/B-83

ODLOK

Delavnice molitve in življenja so začele svojo pot leta 1984, ko je njihov ustanovitelj kapucin br. Ignacio Larranaga Orbegozo zaradi svojega pastoralnega poslanstva obhodil številne dežele sveta in začutil potrebo pomagati dušam vstopiti v osebni odnos z Bogom, da bi ga lahko spoznale, z namenom, da bi iz vsakega kristjana oblikoval Gospodovega prijatelja in učenca. Od takrat so se Delavnice molitve in življenja zelo razširile po različnih celinah.

Delavnice molitve in življenja so služenje Cerkvi. Njihov prvi cilj je učiti vernike moliti na urejen in postopen način. S pomočjo izjemno praktičnih tečajev na način delavnic se ljudje učijo moliti tako, da molijo. Kristus s svojim zgledom privlači svoje učence k molitvenemu življenju (prim. Lk 11,1). Ko Jezus moli, nas že uči moliti (Katekizem katoliške Cerkve 2607). Drugi vatikanski ekumenski cerkveni zbor pa pravi, da je: bogoslužje vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izvira vsa njena moč (Konstitucija o svetem bogoslužju, B 10).

Poleg postopnega uvajanja svojih članov v molitveno življenje, skuša to povezati z običajnimi človeškimi dejavnostmi: tudi to je cilj, ki je lasten Delavnicam molitve in življenja. Tako v udeležencih prebujajo zavest njihovega dostojanstva, ki so ga prejeli pri zakramentu krsta in njihove odgovornosti Cerkvi in svetu. Delavnica s tem postaja polje laiških apostolskih poklicev v službi škofije in župnij, ko z besedo in navzočnostjo posredujejo Očetovo ljubezen vsem ljudem, posebno še najbolj potrebnim (prim. Statut, 4).

Tako drugi vatikanski ekumenski cerkveni zbor kakor pokoncilski nauk so posvečali posebno pozornost oblikam združenj, ki sodelujejo v življenju Cerkve izkazujoč najgloblje spoštovanje in upoštevanje (prim. Dekret o apostolatu laikov Apostolicam actuositatem, 18, 19 in 21; Janez Pavel II., Posinodalna apostolska spodbuda Cristifideles laici, 29).

V tem smislu je na začetku novega tisočletja Njegova svetost papež Janez Pavel II. zapisal, da dobi velik pomen za občestvo dolžnost pospeševanja različnih združevalnih stvarnosti in dejavnosti, bodisi v tradicionalnih bodisi v novejših oblikah cerkvenih gibanj. S tem dobiva Cerkev še naprej tisto živahnost, ki je Božji dar in predstavlja pravo €˜pomlad Duha€™ (Apostolsko pismo Ob začetku novega tisočletja, 46).

Zato: Upoštevajoč, da je Papeški svet za laike z dekretom 4. oktobra 1997 priznal Delavnice molitve in življenja kot mednarodno zasebno združenje laikov papeškega prava, kot pravno osebo, in potrdil njihov Statut ad experimentum za pet let; Po preteku tega obdobja in preučitvi tistega, kar je mednarodna koordinatorka Delavnic molitve in življenja gospa Margarita Cano Urcelay predstavila na ta dikasterij dne 20. maja 2002 s prošnjo za dokončno potrditev Statuta; Sprejemajoč spremembe, ki so bile predstavljene v besedilu Statuta; Upoštevajoč razširitev in poglobitev vzgojnih in apostolskih dejavnosti, ki so se odvijale skozi ta leta v Delavnicah molitve in življenja;

Glede na člene 131-134 Apostolske konstitucije Pastor bonus, ki govori o rimski kuriji, kot tudi kanon 312 § 1, 1° Zakonika cerkvenega prava, Papeški svet za laike s tem odlokom:

Potrjuje priznanja Delavnic molitve in življenja kot mednarodno zasebno združenje laikov papeškega prava, kot pravna oseba po kanonih 298-311 in 321-329 Zakonika cerkvenega prava.

Dokončno potrjuje Statut Delavnic molitve in življenja, katerega izvirnik je shranjen v arhivu tega dekasterija.

Dano v Vatikanu, 4. oktobra 2002, na bogoslužni praznik sv. Frančiška Asiškega.

Stanisław Ryłko tajnik

M.P. James Francis kardinal Stafford predsednik

***

24. januarja 2019 je Dikasterij za laike, družino in življenje potrdil Statute v prenovljeni obliki.