Značilnost delavnic

 Delavnice vodijo  udeleženca v tri smeri: z Bogom, s samim seboj in z drugimi.


Na vsakem srečanju sta dve temeljni smeri: spuščajoča: ko Bog govori človeku in dvigajoča: ko človek odgovarja Bogu.


Delavnice so laiško služenje, ki ga je potrdil Sveti sedež. Večina voditeljev je laikov, ki tesno sodelujejo s svojimi pastirji.

Delavnica je v svojem služenju:


a) Omejena: Po končanih petnajstih srečanjih voditelji zaključimo svoje poslanstvo in se umaknemo.


b) Odprta: V Delavnicah lahko sodelujejo vsi verniki: kateheti, pastoralni delavci, člani cerkvenih skupin, od Cerkve oddaljeni, tisti, ki ne morejo prejemati zakramentov, kristjani različnih smeri (evangeličani, pravoslavni …).

c) Delavnice ne gradijo le Cerkev ampak po duhovno zdravih posameznikih tudi celotno družbo. Imajo torej evangeljsko in splošno človeško razsežnost.