Odmev s Kaple

Razmišljanje udeleženke DMŽ – Simone s Kaple

5. SREČANJE DMŽ

V preteklem tednu sem razmišljala o sebi, kaj delam narobe. Najprej moram spremeniti sama sebe, da bom lahko kasneje spreminjala druge. Zavestno želim spremeniti odnos do drugih (poslušanje, spoštovanje, hvaležnost). Božja pota niso naša pota. Božja volja je ZGODI SE … ali slabo ali dobro, počasi, zanesljivo in previdno. Vse se zgodi z določenim razlogom, ki ga mi v težki situaciji sploh ne vidimo. Vse je potrebno izročati v Božje roke. Skupaj lažje premagujemo ovire. Moj razum včasih sploh ne more doumeti, kaj se zgodi po Božjih načrtih. Za vse, kar boš hotel storiti Bog z menoj, se ti zahvaljujem. Pomislek imam tudi, da se tebi, dobri in vsemogočni Bog, premalokrat zahvalim in ti dajem slavo. V tem postnem času se bom skušala bolj živo vživeti v to. V tem tednu skušam odgovarjati z mirom, potrpežljivostjo, ljubeznijo in ponižnostjo. Blag in usmiljen je Gospod Bog, potrpežljiv in silno milostljiv. Hvali moja duša Gospoda. Okrepiti moram steber, na katerem piše hvaležnost. Hvaležna sem za vse milosti, ki jih prejemam po dobrem Bogu in usmiljeni materi Mariji. Marija, varuj in vodi me po mojih poteh življenja in mojo družino navdihuj s svojo čistostjo in mirom. Hvaležna sem, da me moja družina podpira pri obiskovanju DMŽ. Pri Bogu ni nič nemogoče. Večkrat v zadnjem letu, ko me zadenejo preizkušnje, si potihoma v sebi ponavljam stavek: Če je taka volja usmiljenega Boga, naj se zgodi njegova volja. Bog je pravičen in usmiljen. Amen.
6. SREČANJE DMŽ

Voditeljica nam je napovedala, da je pred nami veliki teden MIRU. V moji duši sem začutila žejo po miru. V tem tednu sem si izbrala poseben način premišljevanja Božje besede. Iz vsakega odlomka sem si izpisala samo eno besedo, ki se me je posebej dotaknila oz. me je nagovorila. Izbrana beseda posameznega dne me je spremljala ves dan in sem o njej na svoje vrsten način razmišljala. Razmišljala sem o tem, kaj mi pove in kje mi pride v življenju naproti: ZAPOVEDI – POTREBUJETE – TVOJA VOLJA –ŽETEV – OBLJUBA – BOŽJI SIN – LUČ.
Skozi ves dan sem se spraševala, kje v mojem življenju doma, na poti v službo, v službi, v trgovini se srečam v posamezno besedo, ki je zapisana zgoraj. Neprestano sem si ponavljala »V tvoje roke izročam« …
Za menoj je 8 tednov preizkušenj, skušnjav in strahu. V sredo, 25. 2. 2015, sem dosegla ne samo veliki teden miru, ampak sem prispela na goro Tabor. Mojo dušo je preplavil mir, brezskrbnost, veselje, sreča in zadovoljstvo. Moja sestra je rodila deklico Eli, ki je nedonošenček, rojena v 8. mesecu, velika 43 cm in težka 2220 g. Dojenček je rojen. Zdravniki so nas pripravili na preizkušnjo, ki smo jo doživeli ob tem. Nepredvidene težave med nosečnostjo. Predvidevali so, da bo moral dojenček, ko se bo rodil, v inkubator. Hvala Bogu in nebeški materi Mariji, da se je vse razpletlo in rešilo brez zapletov. Toliko strahu in stisk sem preživljala skupaj s sestro, ki mi je velikokrat rekla: »Ti me edina razumeš in me znaš potolažiti.« Vse to sem zmogla in zmorem, ker trdno verujem in zaupam v vsemogočnega Boga. Po njem prejemam milosti, ki so mi dane. Bogu hvala za vse milosti, ki so mi bile dane ob rojstvu nečakinje Eli. Sveti Duh me je vodil, da sem vse to zmogla ter da sem prav ravnala v določenem trenutku. Moč molitve je neizmerna. Prosite in se vam bo dalo. Trkajte in se bo odprlo. Hvaležna sem za vse molitve, ki so jih moji bližnji in znanci zmolili v ta namen. V srcu začutim veliko hvaležnost, da se lahko udeležujem DMŽ, ki mi dajejo dodatno moč. Moje srce preplavlja mir. Bogu hvala za veliki teden miru.

S hvaležnostjo,

udeleženka Simona

DMŽ Kapla, 2015

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.