Kaj so DMŽ?

Eno je beseda Bog, drugo je Bog sam.

Eno je beseda ljubezen, drugo je ljubezen sama. Razum nam pravi, da ogenj opeče, vendar je nekaj drugega dati roko v ogenj in občutiti, kako ogenj žge. Vemo, da voda gasi žejo, ampak če hočemo občutiti, da jo res pogasi, moramo v poletni vročini popiti kozarec sveže vode.glava-besedilo

Vemo, da je neka smfonija veličastna, vendar je nekaj drugega, če ob poslušanju tudi vzdrhtimo. Vemo, da je Bog ljubezen, vendar je nekaj drugega, če smo do solz ganjeni ob neskončno ljubeči bližini mojega Očeta.

Bog ni skupek besed, ki bi bile povezane z notranjo logiko, niti ni razumska abstrakcija ali teorija. Bog je oseba in osebo spoznamo, če smo z njo kot z osebno tudi v odnosu; samo ta osebni odnos zagotovi tisto izkustveno spoznanje, ki presega vsako spoznanje. Če ne skočimo na glavo v morje, ki je Bog sam, nikoli ne bomo vedeli, kdo je Bog.

copy-glava-besedilo.jpg

Delavnica molitve

V Delavnicah molitve in življenja (DMŽ) se učimo potrpežljivo in vztrajno vstopati v osebni molitveni odnos z Gospodom, od prvih korakov do nedoumljivih globin kontemplacije.

Molitev je milost, a je hkrati tudi umetnost, ki nam pomaga postopoma postajati Gospodovi prijatelji in učenci.

Delavnica življenja

Ob premišljevanju Božje besede, vztrajni molitvi, medsebojni podelitvi mnenj in umiritvenih vajah udeleženec Delavnic počasi, korak za korakom, prerašča notranjo tesnobo in nemir, strah in žalost …

Življenje iz vere in predanosti Očetu  udeležencu Delavnic polagoma prinese globok notranji mir.

cvetje

Delavnica apostolata

Delavnice niso stalne skupine, ampak nudijo samo omejeno in skromno pomoč pri uvajanju v krščansko molitev in življenje.VNvoscilo2013

Pri zadnjih srečanjih Delavnice izrecno usmerjajo kristjana v sodelovanje pri Kristusovem duhovniškem, preroškem in kraljevskem poslanstvu. Naša velika želja je, da bi Delavnice postale rodovitno polje apostolskih poklicev in orodje, ki bi pomagajo poživljati Cerkev.

Pri Delavnicah uporabljamo tudi umiritvene vaje. Z njihovo pomočjo se živčni sistem prepoji z mirom; mir pride do globin duše le, če živiš izročitev.

Prek oznanil in umiritvenih vaj večina udeležencev Delavnic postopoma doseže naslednje:

osvobodijo se žalosti in tesnob,

ozdravijo rane življenja,

premagajo komplekse krivde, negotovosti in manjvrednosti,

končno obnovijo svojo čustveno uravnovešenost in povrne se jim veselje do življenja. DMŽ dosežejo, da si božje in človeško podata roki.

Delavnica ponuja zelo preprosto, vendar učinkovito pot, ki nas posvečuje za podobnost s Kristusom: preneham biti ‘jaz sam’ z mojimi negativnimi lastnostmi in postopoma prevzemam Jezusove pozitivne lastnosti: potrpežljivost, moč, krotkost, ljubezen, ko se v vsaki novi okoliščini sprašujem:

“Kaj bi na mojem mestu storil Jezus?”

Sveta Gora  v snegu

Dobro in slabo se rodita v posameznikovem srcu. Delavnica zgrabi človekovo srce in ga spreminja v branik harmonije, vedrine in ljubezni. Iz spreobrnjenega srca se ti darovi izlivajo na družino, iz nje pa na družbo. Kdor spremeni srce, spreminja svet.

 Delavnice so

a) omejene

Po končanih petnajstih srečanjih voditelji zaključimo svoje poslanstvo in se umaknemo

b) odprte

V Delavnicah lahko sodelujejo vsi verniki: kateheti, pastoralni delavci, člani cerkvenih skupin, od Cerkve oddaljeni, tisti, ki ne moremo prejemati zakramentov, kristjani različnih smeri (evangeličani, pravoslavni…)

 

Delavnice ne gradijo le Cerkve, ampak po duhovno zdravih posameznikih tudi celotno družbo. Imajo torej evangeljsko in splošno človeško razsežnost.

Laiško služenje

Čeprav je res, da je med voditelji tudi nekaj duhovnikov ali redovnikov, je velika večina voditeljev laikov. Vsi koordinatorji in drugi sodelavci v koordinacijah, prav vsi, so laiki. Zato lahko rečemo, da so DMŽ laiško služenje.

 

Glede na izkušnje preteklih let in glede na naravo našega služenja menimo, da poseben duhovni asistent ni potreben. Razlogi so naslednji:

– V našem služenju ni prostora za dogmatične zmede, ker je vsebina vedno ista.

– Ravno tako ni prostora za pastoralne zmede, ker je naše služenje, ki je omejeno in konkretno, vedno isto.

– Po drugi strani pa, kot smo že rekli, navzočnost duhovnika ovira laike pri njihovih odločitvah in zavira njihovo ustvarjalnost.

Vendar lahko z veseljem ugotovimo, da je k Delavnicam pristopilo lepo število izvrstnih duhovnikov, ki, ne da bi se vmešavali v vodenje DMŽ, prizadevno spremljajo in vsestransko podpirajo brate in sestre z raznovrstno pomočjo, zlasti pri animiranju in širjenju.

 

iz Priročnika za voditelje (Ignacio Larranaga)