Odmev iz Ankarana

Udeleženka piše: Pismo Kološanom 3: kot božji izvoljenci, sveti ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost.
Pogosto nam Oče ponuja nova oblačila, v katerih bomo lažje zaživeli kot novi ljudje.  Če želimo obleči novo, je potrebno sleči staro. Koliko starega smo uspeli odvreči v postnem času in koliko novega smo oblekli ob Veliki noči? Razmišljam o sebi, o tebi, o nas. Pogled vase nam pokaže stanje duha, uma in telesa. Odkrito lahko ugotovimo, da na celovitost našega bivanja vpliva mnogo dejavnikov, ki so v nas in ne zunaj nas. Torej – potrebno je spremeniti sebe, spreminjati sebe po poti iskanja. In spet sem v vrtincu razmišljanja o smislu, ciljih, poteh …
Ob nenehnem iskanju in hoji naprej odzvanja v meni stavek:  Ne moja, Tvoja volja naj se zgodi.Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji (Psalm 127,1)
Vedno znova me ta dva stavka nagovarjata. V trenutku Božje bližine tudi druga sporočila dobijo nove pomene. Nič več ni po svoje zastarelo in preživeto sporočilo.
 Žene, podrejajte se svojim možem, kakor se spodobi v Gospodu.Ta stavek nosi pomembno sporočilo, še posebej, če ga premišljujemo ob sporočilu Velikega četrtka, ko je Jezus umil noge dvanajsterim. V tej ponižnosti in uboštvu ni izkoriščevalca in izkoriščanca, ni gospodarja in hlapca, ni ničesar kar bi bilo več in manj, kar bi bilo spodaj in zgoraj. Je ena sama predanost in ljubezen, ki ti pomaga živeti Njegove pot; ki ti pomaga občutiti veselje do življenja in radost ponižnosti. In ko se to zgodi meni in tebi, takrat občutiš toplino novega oblačila, novo življenje v Kristusu. To novo oblačilo je tako veliko, da z njim lahko ogrneš tudi tistega, ki ga odklanjaš ali do katerega gojiš zamere.
In spet začutim – dovolj je razmišljanja in ubesedovanja. Dozorela je odločitev. Danes molim za to odločitev, da izprosim milost za varen prvi korak v prazno. Prosim za oporo in Božjo previdnost, prosim za mir in nova oblačila.

Aleluja pojmo vsi,  Kristus vstal je in živi.  Kristus vstal je, aleluja, vstali bomo tudi mi.