Naš znak

Logo je dogovorjeni znak, s katerim poimenujemo neko društvo ali ustanovo. Popoln logo je tisti, katerega znak simbolizira vse značilnosti društva.

Na prvi pogled je Logo DMŽ (TOV) zelo lep, vendar nam malo pove. Če pa ga opazujemo nekaj časa, opazimo, da gre za znak s polno simbolizma in pomenov.

Nekaj pomenov:

  1. Vse tri črke (T O V) lahko takoj zelo dobro opazimo.

črka T predstavlja sklonjene roke;

črka O predstavlja krog in tako neko celoto;

črka V pa notranjost kroga (belo), dva plamena, ki se dvigata od spodaj.

  1. Če vzamemo stran črko T, boste videli, kako se ta dva plamena dvigata kvišku kot dve roki, ki molita. To je glavno, kar pravzaprav predstavlja logotip.
  1. Vidimo lahko tudi prižgano svečko, ki je simbol vstalega Jezusa in katerega roke se sklanjajo ter se dotaknejo rok, ki se dvigata kvišku in molita.
  1. Če vzamemo stran oba plamena, lahko opazimo prevrnjeno sidro; kadar barka prihaja v pristanišče in kadar se spusti sidro ter se le-ta dotakne dna morja, se barka skoraj ne ziba več. Simbolično nam želi prikazati, da tudi kadar mi sami molimo in smo trdno povezani z Gospodom, dosežemo stabilnost in brezskrbnost.

Lahko bi našli še druge pomene.