Odmev iz Tomaja

Udeleženci DMŽ v Tomaju z voditeljicama
Udeleženci DMŽ v Tomaju z voditeljicama

 Beti: Meni so delavnice veliko pomenile. Dragocene so mi bile zaradi tega, ker so me po korakih vodile bliže k božji besedi in k temu kako božji besedi globlje prisluhniti. Zelo pomembno in novo mi je bilo uvajanje v meditacijo in umiritev, ki je nujno potrebna, če želimo božji besedi prisluhniti. Tako nas lažje nagovori, da bomo živeli iz nje in po njej.

Najprej se mi je preko delavnice približal Bog stvarnik, kot osebni Bog. Skozi staro zavezo preko Mojzesa je ostajala njegova skrivnostnost bližja in bolj odstrta.

Lik Marije, ki me je že do sedaj povezoval z Bogom v svoji človškosti in sprejemanju božje volje, mi je postal še bližji. Presenetilo me je Marijino vdano sprejemanje v nevednosti prihajajočega in neizmerno zaupanje v božjo ljubezen in načrt. Višek delavnice je bilo srečanje z Jezusom in sporočilo, da odrešenje prihaja samo po njegovi milosti in ljubezni. Vprašanje “Kaj bi na mojem mestu storil Jezus ?” nas sili v stalno presojo naših dejanj in nam obenem da moč in pogum za delo v pravi smeri. Zame je bil pomemben del delavnice tudi sprava s preteklostjo in osebnimi zamerami; odpuščati je zelo težko, ker smo zelo ranjivi. Je pa zelo dragoceno, ker tako pridemo do lastnega miru in laže vstopamo v pristen odnos z bližnjimi. Izkušnja puščave mi je prinesla notranjo umiritev in veselje ter hvaležnost za vse kar prejemam. Na koncu ostaja kar malo domotožja po doživetem..kot da si že doma, pa moraš ponovno na pot. Božjega blagoslova in veliko milosti na vseh naših poteh. Še enkrat hvala obema. Pozdrav.

Jože: ČE JE RES?
ČE JE RES,
da je Bog postal človek, eden izmed nas?
ČE JE RES,
da je Bog Jezus bil križan in nas s tem vse do konca sveta povezal z Bogom?
ČE JE RES,
da je Jezus vstal od smrti in da živi?
ČE JE RES,
da je ta vstali Jezus vedno in tudi sedaj med nami?
ČE JE RES,
da nas sprejema, objema in vedno pričakuje?
ČE JE VSE TO RES,
potem smo najsrečnejši ljudje na svetu.
ČE JE RES?
In tudi če je to še tako neverjetno, nenavadno in presega vsa človekova pričakovanja – VSE TO JE RES! RES! RESNICA!

MAGDA IN SONJA, Ignacio Larrañaga in za njim vi dve pričujete, da je vse to res. Zato vama iskrena hvala v imenu celotne skupine. Hvala, da lahko skupaj živimo to presenetljivo resnico. Hvala, da sta prihajali v Tomaj in nam preprosto ter iskreno z molitvijo, petjem in razmišljanjem, pa tudi s sproščanjem posredovali osvobajajočo resnico o božji bližini in ljubezni.

Andreja D.: Vedno bolj verjamem, da Bog izbira pravi trenutek, da te ujame v svoje mreže ljubezni, kajti on je ribič in sejalec in ne jaz. Skozi vse delavnice se nisem počutila nagovorjene (pri določeni delavnici bolj, bile so pa tudi take, ki so me zelo razburile) in večkrat sem se spraševala, zakaj se mi odpirajo določena občutja. Mislim, da me je Gospod le pripravljal…., kajti na dan, ko smo “živeli” puščavo se mi je dal spoznati, in me navdal s tako milostjo in ljubeznijo kot je nisem še nikoli doživela.

Moj Bog, res si velik

Hvala obema za potrpljenje z mojo nepotrpežljivostjo, naj nad vama bdi Gospod.